Расте скандалът покрай отхвърлянето на Петко Петков за преподавател на младши съдии

Расте скандалът покрай отхвърлянето на Петко Петков за преподавател на младши съдии
09 Май

Расте скандалът покрай отхвърлянето на Петко Петков за преподавател на младши съдии

Мнозинството в съдийската колегия във Висшия съдебен съвет не счете за нужно да обсъди скандалния начин, по който за втори път бе отхвърлена кандидатурата на бившия зам.-министър на правосъдието и настоящ съдия Петко Петков за преподавател по наказателно право за младшите съдии в Националния институт на правосъдието (НИП). Предложението за такава дискусия беше внесено на заседанието на колегията във вторник от членовете Калин Калпакчиев, Галина Карагьозова и Соня Найденова. В предложенето си те се позовават включително и на публикации в медиите от понеделник, в които отхвърлянето на Петков без мотиви и в изцяло непрозрачна процедура еднозначно се оценява като скандално.
 
Петко Петков – с най-висок резултат
 
Както "Дневник" писа в понеделник, Петков и на двата конкурса се е класирал на първо място, но е известен с критиките си към политиката на главния прокурор Сотир Цацаров, който пък е член на Управителния съвет на НИП, провеждащ избора за преподаватели. На втория конкурс, за който става дума, Петков има 98,4 от 100 възможни точки. Вместо това е било взето решение позицията да не бъде заета от Петков, а от класираната с близо 20 точки по-малко Полина Величкова(79,6 точки). Мотивите за това решение все още са неизвестни.
 
На заседанието на съдийската колегия Калпакчиев поиска темата да бъде вкарана като извънредна точка в дневния ред, като изтъкна, че командироването на един магистрат за преподавател в НИП е правомощие на съдийската колегия. За да може тя да вземе решение, нейните членове трябва да се запознаят с документацията за проведения избор за преподавател. Срещу предложението много остро възрази председателят на Върховния административен съд (ВАС) Георги Колев, който също е член на Управителния съвет на НИП. "Съдийската колегия не е контрольор на УС на НИП. Там членуват и колеги от прокурорската колегия. Ако има орган, който може да има контролни правомощия, това е пленумът", защити тезата си Георги Колев и ядосано излезе от залата.
 
Същото становище изрази и Галя Георгиева - не може колегията да се занимава с темата, тя трябва да се постави пред пленума. "Отново искаме да правим евтин пиар пред съдиите и да говорим нещо, което не се харесва на някоя синдикална организация. Против съм. Съдийската колегия не е компетентна да се занимава с въпроса", посочи тя.
 
Една от тезите в предложението на Калпакчиев бе, че кариерните въпроси на съдиите и прокурорите трябва да се решават поотделно в рамките на колегиите, което е и принцип в последните промени в Закона за съдебната власт. В крайна сметка се стигна до гласуване, при което предложението на Калпакчиев, Карагьозова и Найденова беше отхвърлено.
 
Калпакчиев заяви, че на следващото заседание на колегията тази точка ще влезе в дневния ред, а председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов, който също е член на УС на НИП, заяви, че ще представи протокола от заседанието на НИП и всички документи по преписката на Петко Петков. Не виждам причина това да се държи в тайна, добави той.
 
По-късно във вторник Съюзът на съдиите в България (ССБ) разпространи отворено писмо до съдийската колегия, в което остро осъди непрозрачния начин начин, по който е взето решението на Управителния съвет на НИП. "Mесец и половина след началото на учебната година за кандидатите за младши съдии предстои да командировате постоянен преподавател по наказателно право и процес. Това се случва след две поредни процедури, в рамките на които Управителният съвет на НИП отказва да одобри класирания и при двете процедури с най-висок резултат, без да оповести мотивите за тези две решения", се казва в отвореното писмо на най-голямата магистратска организация.